ความฉลาดของลูกยีนส์เหล่านี้ล้วนส่งต่อมาจากยีนส์ของแม่!!

WM

เก่งเหมือนแม่! นักวิจัยยืนยัน ความฉลาดของลูก ได้มาจากแม่ล้วนๆ

จากข้อมูลที่ผ่านมานั้นเราอาจจะเชื่อว่า ความฉลาดหรือไอคิวของลูกนั้น สืบทอดมากจากพ่อและแม่ แต่งานวิจัยชิ้นใหม่นี้ได้คอนเฟิร์มแล้วว่า ความฉลาดของลูก ส่งผ่านมาจากยีนส์ของแม่ล้วนๆ ไม่มียีนส์พ่อผสม

โดยงานวิจัยของ Psychology Spot ระบุว่า คนเราเกิดมาพร้อมกับยีนส์ที่เรียกว่า Conditioned Genes ซึ่งยีนส์ที่ว่านี้ ทำหน้าที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่ายีนส์นั้นมาจากพ่อหรือแม่ แต่ถ้าเป็นเรื่องความฉลาดของลูก ยีนส์เหล่านี้ล้วนส่งต่อมาจากยีนส์ของแม่ผู้เป็นที่รัก

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@jonathanborba

นั่นเป็นเพราะความฉลาดมีอยู่ในโครโมโซม x และเนื่องจากผู้หญิงมีโครโมโซม x สองตัว หรือ XX จึงหมายความว่า ลูกมีแนวโน้มที่จะได้รับความฉลาดทางสติปัญญาจากแม่มากกว่า และแม้ว่าพ่อจะถ่ายทอดยีนส์ความฉลาดมายังลูกได้เช่นกัน แต่น่าเสียดายที่ยีนส์เหล่านั้นไม่ได้ส่งผลต่อสมองหรือความฉลาดของลูกเลย และจะถูกปิดการใช้งานทันที เพราะยีนส์จะทำงานก็ต่อเมื่อเป็นยีนส์ที่มาจากแม่เท่านั้น

ในทางกลับกัน ยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับด้านกายภาพ หรือการพัฒนาด้านร่างกาย จะทำงานก็ต่อเมื่อเป็นยีนส์ที่มาจากพ่อเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่จัดทำโดย The Medical Research Council Social and Public Health Sciences Unit ในสหรัฐอเมริกา ได้สนับสนุนแนวคิดนี้ โดยทีมนักวิจัยได้ทำการสัมภาษณ์หนุ่มสาว 1,286 คน อายุระหว่าง 14 – 22 ปี ซึ่งใช้คำถามมุ่งไปที่ไอคิวของเด็ก เชื้อชาติ การศึกษา และสถานะด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ตัวชี้วัดความฉลาดของลูกที่ดีที่สุด ก็คือ ไอคิวของแม่นั่นเองค่ะ

โดยยีนความฉลาดที่ตกทอดจากแม่สู่ลูกจะพบได้มากในบริเวณเปลือกสมอง ซึ่งเป็นส่วนที่คอยสั่งการใช้ความคิดเชิงตรรกะ เมื่อเปรียบเทียบกับยีนที่ตกทอดมาจากพ่อแล้ว นักวิทยาศาสตร์พบว่าเซลล์ที่มียีนของพ่อในบริเวณระบบลิมบิค จะเป็นส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับกลไกการสืบพันธุ์ อาหาร และความโกรธ ซึ่งเซลล์ของพ่อแม่ที่ส่งต่อมานั้นไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ด้านสติปัญญา แต่ว่าจะส่งผลทางด้านนิสัย การกิน ไปจนถึงความจำอีกต่างหาก

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@paige_cody

แต่พันธุกรรมไม่ใช่ตัวกำหนดด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียว เพราะทั้งนี้แล้วขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูด้วย เพราะความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อพัฒนาการของสมองเด็กบางส่วนและพัฒนาระดับสติปัญญาของลูกได้มากขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ดี เรา DooDiDo เชื่อว่าการเลี้ยงดูที่เหมาะสม คนในครอบครัวมอบความรักให้กันและกันอยู่เสมอ จะสามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาสมองของลูกได้มากกว่ายีนส์เสียอีกนะค

ขอบคุณแหล่งที่มา: https://women.mthai.com