กทท. เพิ่มความสะดวกรวดเร็วนำระบบ e-Payment จัดเก็บค่าธรรมเนียม

WM

ภาพโดย Markus Spiske จาก Pixabay

กทท. เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมกระบวนการทำงานโดยการนำระบบ e-Payment จัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าเรือกรุงเทพ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ใช้บริการพร้อมทั้งบรรเทาปัญหาการจราจร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทท. ได้พัฒนาระบบอีเพย์เมนต์ e-Payment มาให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้าอย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระค่ายานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระสินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ล่วงหน้า ก่อนรถบรรทุกตู้สินค้าผ่านท่าจะเข้าประตูตรวจสอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดระยะเวลา ลดแรงงาน ลดปัญหาการจราจร และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

สำหรับระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารได้โดยอัตโนมัติ โดยปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย

WM
ภาพโดย Schwoaze จาก Pixabay

ทั้งนี้ กทท. ได้ปรับเปลี่ยนควบรวมค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้ามาจัดเก็บรวมเป็นอัตราเดียว คือ คิดตามประเภทและขนาดของตู้สินค้า อีกทั้งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการชำระเงิน พร้อมกับการตรวจสอบข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าขาออกเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลตู้สินค้าของท่าเรือกรุงเทพ(ทกท.) ก่อนรถบรรทุกวิ่งผ่านเข้า ทกท. ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านระบบ e-Payment โดยใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.port.co.th และเลือกคำว่า e-Payment หรือกรอก IP Address: http://econtainerservice.port.co.th/PAT/#/login ในช่อง URL โดย กทท. ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งตู้สินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ประตูตรวจสอบ ดังนี้ รถบรรทุก ตู้สินค้า ค่ายานพาหนะ (บาท) ค่าภาระตู้สินค้าขาออก (บาท) ค่าบริการชั่งตู้สินค้า (บาท) รวม (บาท) ตู้เปล่า 20 ฟุต 100 428 – 528 ตู้บรรจุ 20 ฟุต 100 535 30 665 ตู้เปล่า 40 ฟุต 200 727.60 – 927.60 ตู้บรรจุ 40 ฟุต 200 963 30 1,193 ตู้เปล่ามากกว่า 40 ฟุต 200 856 – 1,056 ตู้บรรจุมากกว่า 40 ฟุต 200 1,070 30 1,300

เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจทั่วโลก บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ เจาะตลาดการวางแผนเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจการเงิน เศรษฐกิจการลงทุน ติดตามข่าวเศรษฐกิจด่วน กระแสข่าวเศรษฐกิจ ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido

ที่มา  ฐานเศรษฐกิจ